Chính sách thanh toán

Quy định thanh toán của Trống Đồng Palace:

– Đối với tiệc cưới:

  • Quý khách vui lòng thanh toán đầy đủ số tiền còn lại của hợp đồng và chi phí phát sinh (nếu có) ngay sau khi kết thúc tiệc.
  • Trong trường hợp quý khách không thanh toán đầy đủ theo đúng điều khoản quy định, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm phụ phí 20%/năm trên tổng số tiền còn lại của hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho mỗi ngày muộn.

– Đối với tiệc khác:

  • Hợp đồng dùng dấu vuông: Quý khách vui lòng thanh toán đầy đủ số tiền còn lại của hợp đồng và chi phí phát sinh (nếu có) ngay sau khi kết thúc tiệc.
  • Hợp đồng dùng dấu tròn: Quý khách vui lòng thanh toán đầy đủ số tiền còn lại của hợp đồng và chi phí phát sinh (nếu có) sau 3-5 ngày nhận được hóa đơn tài chính từ Trống Đồng Palace
  • Trong trường hợp quý khách không thanh toán đầy đủ theo đúng điều khoản quy định, khách hàng sẽ phải thanh toán thêm phụ phí 20%/năm trên tổng số tiền còn lại của hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho mỗi ngày muộn.